ล้อที่เหมาะสมในการใช้งาน

<แบบมาตรฐาน> สแตนเลส / แบบมีล้อยูรีเทน

หมุนอิสระ
BAC UGW-65U