มีรถเข็น 2 ล้อ แบบนี้เช่นกัน

แบบขึ้นบันได(HT0101N)

แบบขึ้นบันได
รับน้ำหนักได้สูงสุด:150kg
* น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของรถเข็น ไม่ใช่น้ำหนักที่คนๆ เดียวจะสามารถขนขึ้นบันไดได้

HT-CU-B1

รถเข็นถังแก็ส
รับน้ำหนักได้สูงสุด:150kg
* น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของรถเข็น ไม่ใช่น้ำหนักที่คนๆ เดียวจะสามารถขนขึ้นบันไดได้

HT-CC-01

HT-CC-4