ล้อที่เหมาะสมในการใช้งาน

* แนะนำให้ใช้กับล้อกันกระแทกที่เก็บเสียง ลดแรงกระแทก สั่นสะเทือน

<แบบมาตรฐาน>ล้อกันกระแทกแบบสปริง Ⅴ

ล้อแบบขันเกลียว
SAJ-TS6-SJ-100VPA G

<แบบออปชั่น>ล้อแบบลดแรงกระแทก

ล้อแบบขันเกลียว
SAJ-DSJS-150PU

<แบบออปชั่น>ล้อพลาสติก ดีไซน์ แคสเตอร์ WAVE

ล้อแบบขันเกลียว
WVX-TPA126K-GS12
TPAเป็นยางที่ขึ้นรูปด้วยความร้อน
ไปยังหน้าล้อที่เหมาะสมในการใช้งาน