ล้อที่เหมาะสมในการใช้งาน

【 แบริ่ง 】
□ NBS(สแตนเลสนีดเดิ้ลบอลแบริ่ง)

<แบบมาตรฐาน> SWสแตนเลส แบบมีล้อยาง(NBS)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ P-SUS SUNJP-125SW SUNK-125SW

<แบบออปชั่น>SWUWสแตนเลส

แบบมีล้อยูรีเทน สีขาว ป้องกันเชื้อโรค(CB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ P-SUS SUNJP-125SWUW SUNK-125SWUW