ล้อที่เหมาะสมในการใช้งาน

【 แบริ่ง 】
□ CB(เพรสแบริ่ง)
□ JBB(เรเดียลบอลแบริ่ง)

<แบบมาตรฐาน> Wแบบมีล้อยาง(CB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ Pi WJP-130 WK-130

<แบบออปชั่น> Wแบบมีล้อยาง(CB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ Pi WJP-200 WK-200

<แบบออปชั่น> UWแบบมีล้อยูรีเทน(CB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ Pi UWJP-130 UWK-130
แบบ Pi UWJP-200 UWK-200

<แบบออปชั่น> LWジエンแบบมีล้อยาง(CB) 低温環境向

หมุนอิสระ คงที่
แบบ Pi LWJP-130 LWK-130
แบบ Pi LWJP-200 LWK-200

<แบบออปชั่น> WWยางไดอีนสีขาว(CB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ Pi WWJP-130 WWK-130
แบบ Pi WWJP-200 WWK-200

<แบบออปชั่น> SPMแบบมีล้อเซมินิวเมติกส์(JBB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ Pi SPMJP-150 SPMK-150
แบบ Pi SPMJP-200 SPMK-200

P3-B 200φ แบบมีล้อยาง