ล้อที่เหมาะสมในการใช้งาน

【 แบริ่ง 】
□ CB(เพรสแบริ่ง)
□ JBB(เรเดียลบอลแบริ่ง)

<แบบมาตรฐาน> Wแบบมีล้อยาง(CB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ S WJ-100 WK-100
แบบ M WJ-130 WK-130

<แบบมาตรฐาน> PWพลาสติก แบบเสียงเงียบ(JBB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ S PWPJ-100 PWPK-100
แบบ M PWPJ-130 PWPK-130

การใช้งานที่ห้ามล้อแบบเท้าเหยียบ


เมื่อเหยียบก้านโยกด้านใน จะเป็นการปลดล็อคล้อ

เมื่อเหยียบก้านโยกด้านนอก จะเป็นการล็อคล้อ

เมื่อล็อคไม่อยู่ สามารถปรับตั้งได้อย่างง่ายดายโดยการหมุนปรับที่สกรู