ล้อที่เหมาะสมในการใช้งาน

【 แบริ่ง 】
□ CB(เพรสแบริ่ง)
□ JBB(เรเดียลบอลแบริ่ง)

<แบบมาตรฐาน> Wแบบมีล้อยาง(CB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ S WJ-100 WK-100
แบบ M WJ-130 WK-130

<แบบมาตรฐาน> PWพลาสติก แบบเสียงเงียบ(JBB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ S PWPJ-100 PWPK-100
แบบ M PWPJ-130 PWPK-130

<แบบออปชั่น> AIแบบมีล้อที่มีอากาศอยู่ภายใน(JBB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ M AIJ-6-2G AIK-6-2G
* รองรับได้เฉพาะ My Luck (ขนาด M)
ไปยังหน้าล้อที่เหมาะสมในการใช้งาน

<แบบออปชั่น> SPMแบบมีล้อเซมินิวเมติกส์(JBB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ M SPMJN-150 SPMK-150
* รองรับได้เฉพาะ My Luck (ขนาด M)
ไปยังหน้าล้อที่เหมาะสมในการใช้งาน