ล้อที่เหมาะสมในการใช้งาน

【 แบริ่ง 】
□ NBS(สแตนเลสนีดเดิ้ลบอลแบริ่ง)
□ OL(บุชแบบไม่มีน้ำมันหล่อลื่น)

<แบบมาตรฐาน> SWสแตนเลส(NBS)แบบมีล้อยาง

หมุนอิสระ คงที่
แบบ S SUNJ-100SW SUNK-100SW
แบบ M SUNJ-125SW SUNK-125SW

<แบบออปชั่น> POTHแบบมีล้อยูรีเทน(NBS)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ S SUNJ-100POTH SUNK-100POTH
แบบ M SUNJ-125POTH SUNK-125POTH
* แบบมีล้อยูรีเทน (แกนล้อ / ไนลอน 6)
* ล้อสแตนเลส
ไปยังหน้าล้อที่เหมาะสมในการใช้งาน

<แบบออปชั่น> POแบบมีล้อไนล่อน(OL)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ S SUNJ-100PO SUNK-100PO
แบบ M SUNJ-125PO SUNK-125PO

<แบบออปชั่น>

SWUWแบบมีล้อยูรีเทน สีขาว ป้องกันเชื้อโรค(NBS)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ S SUNJ-100SWUW SUNK-100SWUW
แบบ M SUNJ-125SWUW SUNK-125SWUW
* ล้อสแตนเลส
* ไม่มีแบบที่มีห้ามล้อ
ไปยังหน้าล้อที่เหมาะสมในการใช้งาน