ล้อที่เหมาะสมในการใช้งาน

□ ทั้งแบบอิสระและคงที่มีระยะประกอบล้อเหมือนกัน
【 แบริ่ง 】
□ CB(เพรสแบริ่ง)
□ JBB(เรเดียลบอลแบริ่ง)
□ NBS(สแตนเลสนีดเดิ้ลบอลแบริ่ง)

<แบบมาตรฐาน> Wแบบมีล้อยาง(CB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ S WJ-100 WKK-100
แบบ M WJ-130 WKK-130
แบบ V WJ-200 -

<แบบออปชั่น> UWแบบมีล้อยูรีเทน(CB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ S UWJ-100 UWKK-100
แบบ M UWJ-130 UWKK-130

<แบบออปชั่น> AIแบบมีล้อที่มีอากาศอยู่ภายใน(JBB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ M AIJN-6-2G AIKK-6-2G
* รองรับเฉพาะรุ่น My Luck (แบบ M) ที่เป็นเหล็ก
ไปยังหน้าล้อที่เหมาะสมในการใช้งาน

<แบบออปชั่น> SPMแบบมีล้อเซมินิวเมติกส์(JBB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ M SPMJN-150 SPMKK-150
* รองรับเฉพาะรุ่น My Luck (แบบ M) ที่เป็นเหล็ก
ไปยังหน้าล้อที่เหมาะสมในการใช้งาน

<ใช้กับอะลูมิเนียม> SWสแตนเลส(NBS)แบบมีล้อยาง

หมุนอิสระ คงที่
แบบ S SUNJ-100SW SUNK-100SW
แบบ M SUNJ-125SW SUNK-125SW