ล้อที่เหมาะสมในการใช้งาน

□ ดอลลี่คาร์ทแบบอะลูมิเนียม จะเป็นล้อยางเท่านั้น(100φ)

<แบบมาตรฐาน> แบบมีล้อยาง

หมุนอิสระ
แบบ SD LSG-65R

<แบบออปชั่น> แบบมีล้อไนล่อน

หมุนอิสระ
แบบ SD LSG-65N

<แบบมาตารฐานที่เป็นสแตนเลส> แบบมีล้อยาง

หมุนอิสระ
แบบ SD/SUS SUS-E-65RH

<แบบออปชั่นสำหรับสแตนเลส> แบบมีล้อไนล่อน

หมุนอิสระ
แบบ SD/SUS SUS-E-65N