ล้อที่เหมาะสมในการใช้งาน

【 แบริ่ง 】
□ CB(เพรสแบริ่ง)
□ JBB(เรเดียลบอลแบริ่ง)

<แบบมาตรฐาน> Wแบบมีล้อยาง(CB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ S WJ-100 WK-100
แบบ M WJ-130 WK-130

<แบบมาตรฐาน> PWพลาสติก แบบเสียงเงียบ(JBB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ S PWPJ-100 PWPK-100
แบบ M PWPJ-130 PWPK-130

<แบบออปชั่น> AIแบบมีล้อที่มีอากาศอยู่ภายใน(JBB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ M AIJN-6-2G AIK-6-2G
* รองรับเฉพาะรุ่น My Luck (แบบ M) ที่เป็นเหล็ก
ไปยังหน้าล้อที่เหมาะสมในการใช้งาน

<แบบออปชั่น> SPMแบบมีล้อเซมินิวเมติกส์(JBB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ M SPMJN-150 SPMK-150
* รองรับเฉพาะรุ่น My Luck (แบบ M) ที่เป็นเหล็ก
ไปยังหน้าล้อที่เหมาะสมในการใช้งาน