ล้อที่เหมาะสมในการใช้งาน

【 แบริ่ง 】
□ NBS(สแตนเลสนีดเดิ้ลบอลแบริ่ง)

<SC> ATล้อคู่

หมุนอิสระ
แบบ S AT-75B
แบบ M AT-75B

<SUS> SWสแตนเลส แบบมีล้อยาง(NBS)

หมุนอิสระ
แบบ S SUNJ-SJ-100SW
แบบ M SUNJ-SJ-100SW