มีรถเข็นแบบนี้เช่นกัน

รถเข็นถังแก็ส(TB-201F)

รถเข็นดรัมแฮนดี้ แบบ B(TB-190)