มีรถเข็นแบบนี้เช่นกัน

<แบบออปชั่น>แบบที่ล้อหน้าเป็นล้อหมุนทิศทางได้ และมีสายยาง

รถเข็นสายยาง(TC-4703)แบบออปชั่น

รถเข็นแบบมีที่นั่ง แบบพื้นต่ำ TC-4501B-L

รถเข็นแบบมีที่นั่ง ขนาดเล็ก TC-4502A