แบบออปชั่น

รถเข็นยาวแบบอะลูมิเนียม / แบบ 2 ชั้น

ตะกร้าไม่ใช่สินค้าจำหน่ายในชุด
มีแบบ 3 ชั้นด้วย

แบบมีล้อเสริม

 

ตัวอย่างการใช้งาน

รถเข็นบรรทุกแบบอะลูมิเนียม TC-2002A

ตะกร้าไม่ใช่สินค้าจำหน่ายในชุด

บันไดทำจากอะลูมิเนียม

㊧ กางขาออกเพื่อเป็นบันไดเมื่อทำการเก็บ
㊨ เมื่อขนย้าย ให้พับลง กลายเป็นรถเข็น