ล้อที่เหมาะสมในการใช้งาน

【 แบริ่ง 】
□ CB(เพรสแบริ่ง)

<แบบมาตรฐาน> Wแบบมีล้อยาง(CB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ V WJ-200 WK-200