ล้อที่เหมาะสมในการใช้งาน

□ ทั้งแบบอิสระและคงที่มีระยะประกอบล้อเหมือนกัน
【 แบริ่ง 】
□ CB(เพรสแบริ่ง)
□ JBB(เรเดียลบอลแบริ่ง)

<แบบมาตรฐาน> Wแบบมีล้อยาง(CB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ V WJ-200 WK-200

<แบบออปชั่น> UWแบบมีล้อยูรีเทน(CB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ V UWJ-200 UWK-200

<แบบออปชั่น> AIแบบมีล้อที่มีอากาศอยู่ภายใน(JBB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ V AIJ-2.00-4 AIK-2.00-4

<แบบออปชั่น> SPMแบบมีล้อเซมินิวเมติกส์(JBB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ V SPMJ-200 SPMK-200

<แบบออปชั่น>

SAล้อแบบลดแรงกระแทก(CB)แบบมีล้อยาง

หมุนอิสระ คงที่
แบบ V SAJ-200W SAK-200W

<แบบออปชั่น>

SAล้อแบบลดแรงกระแทก(CB)UWแบบมีล้อยูรีเทน

หมุนอิสระ คงที่
แบบ V SAJ-200UW SAK-200UW

<แบบออปชั่น> VHDC เสาค้ำยัน(ท่อเหล็กเดี่ยว)

เสาค้ำยัน / เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกφ48.6mm / ความยาว965mm

*UWสามารถรองรับเฉพาะล้อชนิดยูรีเทน
แบบมาตรฐานเป็นล้อแบบอิสระ 4 ล้อ
 → สามารถเปลี่ยนเป็นล้อแบบคงที่ได้