ล้อที่เหมาะสมในการใช้งาน

【 แบริ่ง 】
□ CB(เพรสแบริ่ง)
□ JBB(เรเดียลบอลแบริ่ง)

<แบบมาตรฐาน> Wแบบมีล้อยาง(CB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ S WJ-100 WK-100
แบบ M WJ-130 WK-130
แบบ V WJ-200 WK-200

<แบบมาตรฐาน> PWพลาสติก แบบเสียงเงียบ(JBB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ S PWPJ-100 PWPK-100
แบบ M PWPJ-130 PWPK-130

<แบบออปชั่น> AIแบบมีล้อที่มีอากาศอยู่ภายใน(JBB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ M AIJ-6-2G AIK-6-2G
แบบ V AIJ-2.00-4 AIK-2.00-4

<แบบออปชั่น> SPMแบบมีล้อเซมินิวเมติกส์(JBB)

หมุนอิสระ คงที่
แบบ M SPMJN-150 SPMK-150
แบบ V SPMJ-200 SPMK-200

<แบบออปชั่น>

SAล้อแบบลดแรงกระแทก(CB)แบบมีล้อยาง

หมุนอิสระ คงที่
แบบ V SAJ-200W SAK-200W

<แบบออปชั่น>

SAล้อแบบลดแรงกระแทก(CB)UWแบบมีล้อยูรีเทน

หมุนอิสระ คงที่
แบบ V SAJ-200UW SAK-200UW