ล้อกันกระแทกแบบสปริง Ⅳ แบบรองรับแรงสองชั้น

ชนิดความเร็วการลากไม่เกิน 20Km/h
SAJ-TOW  Swivel Castors
Bracket Wheel diameter Wheel Load capacity
[kg(N)]
Wheel
width
Hub
length
Total
height
Plate dimensions Bolt hole spacing Bolt
hole diameter
Axle
bore diameter
Offset Spring
tension
Unit
weight [kg]
CAD data download
SAJ-TOW 200 SST 250
(2450)
45 56 305-275
when a light
load applied
140
×
140
115×115
-105×105
11.5 20 100 6-50
when a light
load applied
9.13 CAD
TRAW 275-255
when a heavy
lode applied
50-250
when a heavy lode applied
9.28
SAK-TOW  Fixed Castors
Bracket Wheel diameter Wheel Load capacity
[kg(N)]
Wheel
width
Hub
length
Total
height
Plate dimensions Bolt hole spacing Bolt
hole diameter
Axle
bore diameter
Offset Spring
tension
Unit
weight [kg]
CAD data download
SAK-TOW 200 SST 250
(2450)
45 56 305-275
when a light
load applied
140
×
140
112×112
-112×63
11.5 20 100 6-50
when a light load applied
8.05 CAD
TRAW 275-255
when a heavy
lode applied
50-250
when a heavy lode applied
8.20