ล้อไซเรน สมูท แคสเตอร์ Ⅲ
ชนิดล้อคู่แบบสแตนเลส สำหรับรองรับน้ำหนักมากในพื้นต่ำ
SUHJTS Swivel castors
Bracket Wheel diameter Wheel Load capacity
[kg(N)]
Wheel
width
Hub
length
Total
height
Plate dimensions Bolt hole spacing Bolt hole diameter Axle bore diameter Offset Unit
weight[kg]
CAD data download
SUHJTS 50 MC 300(2940) 15×2 36 81 82×82 55×55
-65×65
9.5×16.5 8 18 0.59 CAD
MCMO 0.59
MCD 0.6
65 MC 400(3920) 17×2 40 100 100×100 63×63
-78×78
10.5×21 10 22 1.09 CAD
MCMO 1.09
MCD 1.1
75 MC 500(4900) 18.5×2 43 111.5 100×100 63×63
-78×78
10.5×21 10 25 1.25 CAD
MCMO 1.25
MCD 1.25