ล้อป้องกันไฟฟ้าสถิตⅡ สำหรับน้ำหนักปานกลาง

(อุปกรณ์โลหะแบบสแตนเลส)
SUNJ Swivel castors
Bracket Wheel diameter Wheel Load capacity
[kg(N)]
Wheel
width
Hub
length
Total
height
Plate dimensions Bolt hole
spacing
Bolt hole diameter Axle bore diameter Offset Unit
weight[kg]
CAD data download
SUNJ 100 SEUW 150(1470) 35 43 130 90×90 71
×
71
11 10 30 0.89 CAD
MCD 0.89
125 SEUW 210(2050) 42 56 165 102×102 80
×
80
11 12 35 1.61 CAD
MCD 1.62
150 SEUW 250(2450) 45 56 190 112×112 90
×
90
11 12 37 1.93 CAD
MCD 1.97
200 MCD 400(3920) 50 62 250 140
×
140
112
×
112
11.5 12
[with steel
 bushes
φ20㎜]
58 3.74 CAD
*SUNJ-200MCD:upon request          
SUNJB  Swivel with stopper
Bracket Wheel diameter Wheel Load capacity
[kg(N)]
Wheel
width
Hub
length
Total
height
Plate dimensions Bolt hole
spacing
Bolt hole diameter Axle bore diameter Offset Unit
weight[kg]
CAD data download
SUNJB 100 EUW 180(1760) 35 43 130 90×90 71× 71 11 10 30 1.21 CAD
125 250(2450) 42 56 165 102×102 80× 80 11 12 35 1.78 CAD
150 300(2940) 45 56 190 112×112 90× 90 11 12 37 2.1 CAD
              
SUNK Fixed castors
Bracket Wheel diameter Wheel Load capacity
[kg(N)]
Wheel
width
Hub
length
Total
height
Plate dimensions Bolt hole
spacing
Bolt hole diameter Axle bore diameter Offset Unit
weight[kg]
CAD data download
SUNK 100 EUW 150(1470) 35 43 130 110×80 80×45‐90×50 11 10  0.63 CAD
MCD 0.64
125 EUW 210(2050) 42 56 165 140×85 100×56‐112×53 11.5 12  1.30 CAD
MCD 1.31
150 EUW 250(2450) 45 56 190 140×85 100×56‐112×53 11.5 12  1.55 CAD
MCD 1.60
200 EUW 400(3920) 50 62 250 150×98 112×63‐119×56 11.5 12
[with steel
 bushes
φ20㎜]
 3.10 CAD
*SUNK-200MCD:upon request