เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 รถเข็นแพนตี้คาร์ท SISIKU PC-S
รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2549
 เดือนกันยายน พ.ศ. 2553

ล้อกันกระแทก แบบทอร์ชั่นสปริง
รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2553

 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ล้อกันกระแทก แบบทอร์ชั่นสปริง
รับรางวัล if Design ประจำปี พ.ศ. 2555