เดือนกันยายน พ.ศ. 2488 นายมุระตะ เซอิซาคุ ประธานสองรุ่นก่อน ได้สร้างบริษัทขึ้นที่เมืองนางาโดะเฮะ จังหวัดคานะซาว่า
เดือนเมษายน พ.ศ. 2506 ทุนจดทะเบียน 4 ล้าน 8 แสนเยน จากนั้นบริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท มุระตะเทคโค (จำกัด) และสร้างสำนักงานใหญ่ที่เมืองชินวะมาจิ จังหวัดคานะซาว่า
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 เริ่มผลิตและจัดจำหน่ายรถเข็นและล้อรถเข็น
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2515 แยกตัวจากฝ่ายการตลาด และก่อตั้ง บริษัท มุระตะโชจิ (จำกัด)
เดือนเมษายน พ.ศ. 2517 เริ่มงานผลิตและจำหน่ายล้อรถเข็นภายใต้ชื่อ “แบรนด์ SISIKU”
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2522 เริ่มผลิตและจำหน่ายล้อสำหรับนั่งร้านแบบเคลื่อนที่ได้ รุ่น “ซีรีย์ SJ/SC ”
(社)仮設工業会の認定を受け、製造販売を開始する 認定No.140493
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2530 เริ่มจำหน่ายรถเข็นแบบอัตโนมัติ (ซีรีย์ SANTA )
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2530 สร้างโรงงานชิชิคุสำเร็จ
ย้าย บริษัท มุระตะโชจิ (จำกัด) ไปอยู่ในพื้นที่เดียวกับโรงงาน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2531 บริษัท มุระตะเทคโค (จำกัด) และ บริษัท มุระตะโชจิ (จำกัด) ร่วมมือกันก่อตั้งเป็น บริษัท มุระตะ จำกัด
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ก่อตั้งโตเกียวออฟฟิศ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2539 ร่วมมือกันทางด้านการตลาดกับบริษัทผลิตล้อรถเข็นของเยอรมัน Blickle
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 ขอรับการรับรองมาตรฐานล้อสำหรับรถเข็นจากสมาคมอุปกรณ์ สำหรับรถเข็นขนส่งแห่งประเทศญี่ปุ่น
 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2545 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000 (2543) ทุกส่วนงานของบริษัท
 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น SISIKU ADDKREIS CORPORATION
 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเยอรมัน Blickle ในญี่ปุ่น
 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14000:1996 (2539)
 เดือนกันยายน พ.ศ. 2548 ฉลองครบรอบการก่อตั้งบริษัท 60 ปี
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ย้ายฐานการผลิตไปที่โรงงานซากะโดะ
 เดือนเมษายน พ.ศ. 2554

เปลี่ยนชื่อโตเกียวออฟฟิศเป็นสำนักงานโตเกียว

 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ก่อตั้ง บริษัท มิซึโนะโคะโด เพื่อดำเนินธุรกิจเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด
 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เปิดดำเนินงานสำนักงานสาขากรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมีชาวญี่ปุ่นประจำการ