เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 ล้อแบบลดแรงกระแทก แบบเซนเตอร์สปริง
สิทธิบัตร No.3689482
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ล้อเข็นแบบกันกระแทกคู่
สิทธิบัตร No.4458960
เดือนกันยายน พ.ศ. 2553 ล้อแบบลดแรงกระแทก แบบทอร์ชั่นสปริง
สิทธิบัตร No.4579285
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ล้อแบบลดแรงกระแทกI-B แบบคอยล์สปริง สำหรับความเร็วสูง
สิทธิบัตร No.4651658

เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

ล้อแบบเซฟตี้ล็อค
สิทธิบัตร No.5800651