■SISIKU สินค้าสั่งผลิตพิเศษ ( รถเข็น)■

3 เกี่ยวกับงานด้านอาหาร

รถเข็นสำหรับศูนย์แจกจ่ายอาหาร ( สแตนเลสทั้งชิ้น )
รถเข็นสำหรับศูนย์แจกจ่ายอาหาร ( สแตนเลสทั้งชิ้น )
รถเข็นสำหรับโรงงานผลิตภัณฑ์นม ( เป็นสแตนเลสทั้งชิ้น )
รถเข็นสำหรับโรงงานผลิตภัณฑ์นม ( เป็นสแตนเลสทั้งชิ้น )
รถเข็นสำหรับงานขนส่งภายใน ( ในซุปเปอร์มาเก็ต )
รถเข็นสำหรับงานขนส่งภายใน ( ในซุปเปอร์มาเก็ต )
รถเข็นดอลลี่คาร์ท (มีภาชนะขนส่งอาหาร)
รถเข็นดอลลี่คาร์ท (มีภาชนะขนส่งอาหาร)
รถเข็นสำหรับเก็บรถเข็นดอลลี่คาร์ท
รถเข็นสำหรับเก็บรถเข็นดอลลี่คาร์ท
รถเข็นแบบมีโครงสแตนเลส
รถเข็นแบบมีโครงสแตนเลส
รถเข็นสำหรับเสิร์ฟอาหาร
รถเข็นสำหรับเสิร์ฟอาหาร
รถเข็นสำหรับเสิร์ฟอาหาร (ขนาดสำหรับลิฟต์ส่งอาหาร)
รถเข็นสำหรับเสิร์ฟอาหาร
(ขนาดสำหรับลิฟต์ส่งอาหาร)
▲ TOP
ท่านใดต้องการสั่งผลิตพิเศษ กรุณาสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม และกรอกหัวข้อที่จำเป็น จากนั้นส่งแฟกซ์หรือส่งไปรษณีย์
ทางเราจะติดต่อกลับไป

 เบอร์ติดต่อสอบถาม

■SISIKU ADDKREIS CORPORATION
ฝ่ายการตลาดส่วนหลัก
อาคารมารุโช 1-16-15 นางาโดะเฮะ เมืองคานะซาว่า จังหวัดอิชิกาว่า
TEL +81-76-234-0449
FAX +81-76-224-0449
E-mail: