■SISIKU สินค้าสั่งผลิตพิเศษ ( รถเข็น)■

5 เกี่ยวกับงานการเกษตร
HT2107 โครงสร้างใหม่
HT2107 โครงสร้างใหม่
รถระบบไฟฟ้าสำหรับงานในที่สูง แบบพื้นต่ำ
รถระบบไฟฟ้าสำหรับงานในที่สูง แบบพื้นต่ำ
รถระบบไฟฟ้าสำหรับงานในที่สูง แบบเคลื่อนที่แบบมีไกด์
รถระบบไฟฟ้าสำหรับงานในที่สูง แบบเคลื่อนที่แบบมีไกด์
รถเข็นไฟฟ้าอลูมิเนียมแบบยาว
รถเข็นไฟฟ้าอลูมิเนียมแบบยาว
ดัดแปลงรถเข็นแบบมีช่องเก็บของ
ดัดแปลงรถเข็นแบบมีช่องเก็บของ
ดัดแปลงรถขนาดเล็ก
ดัดแปลงรถขนาดเล็ก
( เปลี่ยนล้อ )
ดัดแปลงรถขนาดเล็ก
ดัดแปลงรถขนาดเล็ก
(ปรับความสูงของถาดวางของ)
ดัดแปลงรถขนาดเล็ก
ดัดแปลงรถขนาดเล็ก
( เปลี่ยนล้อ )
ดัดแปลงรถขนาดเล็ก
ดัดแปลงรถขนาดเล็ก
( เปลี่ยนความกว้างตัวรถหรือพื้นที่ล้อ )
ดัดแปลงรถขนาดเล็ก
ดัดแปลงรถขนาดเล็ก
(เปลี่ยนแปลงความสูง)
ดัดแปลงรถขนาดเล็ก
ดัดแปลงรถขนาดเล็ก
( แบบมีล้อที่ทำด้วยพลาสติก )
▲ TOP
ท่านใดต้องการสั่งผลิตพิเศษ กรุณาสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม และกรอกหัวข้อที่จำเป็น จากนั้นส่งแฟกซ์หรือส่งไปรษณีย์
ทางเราจะติดต่อกลับไป

 เบอร์ติดต่อสอบถาม

■SISIKU ADDKREIS CORPORATION
ฝ่ายการตลาดส่วนหลัก
อาคารมารุโช 1-16-15 นางาโดะเฮะ เมืองคานะซาว่า จังหวัดอิชิกาว่า
TEL +81-76-234-0449
FAX +81-76-224-0449
E-mail: