Bánh xe đẩy thích hợp

<Tiêu chuẩn> Thép không gỉ / Có gắn bánh urethane

Linh động
BAC UGW-65U