Bánh xe đẩy thích hợp

<Tiêu chuẩn> Bánh xe đẩy lò xo giảm xóc V


Thép không gỉ/Có gắn bánh cao su VPA-K
Linh động
loại S SUSAJ-TS6-SJ VPA75K

<Tiêu chuẩn> Bánh xe đẩy lò xo giảm xóc V


Thép không gỉ/Có gắn bánh cao su VPA-K
Linh động
loại M SUSAJ-TS6-SJ VPA100K