Bánh xe đẩy thích hợp

<Tiêu chuẩn> Bánh xe đẩy lò xo giảm xóc I


WUW Có gắn bánh urethane trắng kháng khuẩn
Linh động
HS SAJ-100WUW
*Cao su diene trắng / Có thể đáp ứng cho cả cao su diene (Nhiệt độ thích hợp -70℃~+90℃)

Ưu điểm

Bánh xe urethane có gắn động cơ điện hỗ trợ