Có cả kiểu xe đẩy hàng 2 bánh như thế này

HT0101N

Loại xe dùng khi lên xuống bậc thang
Tải trọng giảm xóc:150kg
※Tải trọng cho phép tối đa của sản phẩm không phải là tải trọng mà một người có thể thao tác khi lên xuống bậc thang.

HT-CU-B1

Xe đẩy bình ga
Tải trọng giảm xóc:150kg
※Tải trọng cho phép tối đa của sản phẩm không phải là tải trọng mà một người có thể thao tác khi lên xuống bậc thang.

HT-CC-01

HT-CC-4