Bánh xe đẩy thích hợp

【Vòng bi】
□ NBS(Vòng bi kim bằng thép không gỉ)

<Tiêu chuẩn> SW Thép không gỉ Có gắn bánh cao su(NBS)

Linh động Cố định
P-SUloại S SUNJP-125SW SUNK-125SW

<Tùy chọn> SWUW Thép không gỉ

Có gắn bánh urethane trắng kháng khuẩn(CB)

Linh động Cố định
P-SUloại S SUNJP-125SWUW SUNK-125SWUW