Bánh xe đẩy thích hợp

【Vòng bi】
□ CB(Vòng bi chịu lực)
□ JBB(Vòng bi xuyên tâm)

<Tiêu chuẩn> W Có gắn bánh cao su(CB)

Linh động Cố định
loại Pi WJP-130 WK-130

<Tùy chọn> WCó gắn bánh cao su(CB)

Linh động Cố định
loại Pi WJP-200 WK-200

<Tùy chọn> UW Có gắn bánh urethane (CB)

Linh động Cố định
loại Pi UWJP-130 UWK-130
loại Pi UWJP-200 UWK-200

<Tùy chọn> Có gắn bánh xe cao su diene LW (CB)

Linh động Cố định
loại Pi LWJP-130 LWK-130
loại Pi LWJP-200 LWK-200

<Tùy chọn> Có gắn bánh xe cao su diene trắng WW(CB)

Linh động Cố định
loại Pi WWJP-130 WWK-130
loại Pi WWJP-200 WWK-200

<Tùy chọn> SPM Có gắn bánh xe lốp nửa đặc(JBB)

Linh động Cố định
loại Pi SPMJP-150 SPMK-150
loại Pi SPMJP-200 SPMK-200

P3-B 200φ Có gắn bánh cao su