Bánh xe đẩy thích hợp

□ Lỗ bắt ốc dùng chung cho cả loại linh động và loại cố định
□ Bánh sau loại chữ V được thiết kế gắn khóa
【Vòng bi】
□ CB(Vòng bi chịu lực)

<Tiêu chuẩn> WCó gắn bánh cao su(CB)

Linh động Cố định
loại S WJ-100 WKK-100
loại M WJ-130 WKK-130
loại V WJ-200 -

<Tùy chọn> UW Có gắn bánh urethane (CB)

Linh động Cố định
loại S UWJ-100 UWKK-100
loại M UWJ-130 UWKK-130
loại V UWJ-200 -

<Loại bằng nhôm> RCó gắn bánh cao su

Linh động Cố định
loại S LSG-100R LSR-100R

<Loại bằng nhôm> TBNCó gắn bánh cao su

Linh động Cố định
loại S MSG-150 TBN MSRK-150 TBN

Phương pháp thao tác khóa bằng tay


Bánh xe được khóa lại khi buông tay ra khỏi phần tay cầm.

Khóa được mở khi nắm nhẹ vào phần tay cầm và được khóa lại khi buông tay ra.

Khi hiệu quả khóa bị giảm đi, có thể vặn bu lông để điều chỉnh một cách dễ dàng.