Bánh xe đẩy thích hợp

【Vòng bi】
□ CB(Vòng bi chịu lực)
□ JBB(Vòng bi xuyên tâm)

<Tiêu chuẩn> WCó gắn bánh cao su(CB)

Linh động Cố định
loại S WJ-100 WK-100
loại M WJ-130 WK-130

<Tiêu chuẩn> PW Nhựa(JBB) Loại ít ồn

Linh động Cố định
loại S PWPJ-100 PWPK-100
loại M PWPJ-130 PWPK-130

Phương pháp thao tác khóa đạp chân


Bánh xe được mở khóa khi đạp chân vào cần gạt phía trong.

Bánh xe được khóa lại khi đạp chân vào cần gạt phía ngoài.

Khi hiệu quả khóa bị giảm đi, có thể vặn bu lông để điều chỉnh một cách dễ dàng.