Bánh xe đẩy thích hợp

【Vòng bi】
□ CB(Vòng bi chịu lực)
□ JBB(Vòng bi xuyên tâm)

<Tiêu chuẩn> WCó gắn bánh cao su(CB)

Linh động Cố định
loại S WJ-100 WK-100
loại M WJ-130 WK-130

<Tiêu chuẩn> PW Loại bằng nhựa / Loại ít ồn(JBB)

Linh động Cố định
loại S PWPJ-100 PWPK-100
loại M PWPJ-130 PWPK-130
*PWCó gắn bánh cao su(SBR)
Xem trang về bánh xe đẩy thích hợp.

<Tùy chọn> AI Có gắn bánh bơm hơi (JBB)

Linh động Cố định
loại M AIJ-6-2G AIK-6-2G
*Chỉ đáp ứng cho My Luck (loại M) bằng thép.
Xem trang về bánh xe đẩy thích hợp.

<Tùy chọn> SPM Có gắn bánh xe lốp nửa đặc(JBB)

Linh động Cố định
loại M SPMJN-150 SPMK-150
*Chỉ đáp ứng cho My Luck (loại M) bằng thép.
Xem trang về bánh xe đẩy thích hợp.