Bánh xe đẩy thích hợp

【Vòng bi】
□ NBS(Vòng bi kim bằng thép không gỉ)
□ OL(Bạc lót tự bôi trơn)

<Tiêu chuẩn>

SW Thép không gỉCó gắn bánh cao su(NBS)

Linh động Cố định
loại S SUNJ-100SW SUNK-100SW
loại M SUNJ-125SW SUNK-125SW

<Tùy chọn> POTH Có gắn bánh urethane(NBS)

Linh động Cố định
loại S SUNJ-100POTH SUNK-100POTH
loại M SUNJ-125POTH SUNK-125POTH
*Bánh urethane(Lõi:Nylon 6)
Bánh xe đẩy bằng thép không gỉ
Xem trang về bánh xe đẩy thích hợp.

<Tùy chọn> PO Bánh nylon(OL)

Linh động Cố định
loại S SUNJ-100PO SUNK-100PO
loại M SUNJ-125PO SUNK-125PO
*Bánh xe đẩy bằng thép không gỉ
Xem trang về bánh xe đẩy thích hợp.

<Tùy chọn>

SWUW Bánh urethane trắng kháng khuẩnỉ(NBS)

Linh động Cố định
loại S SUNJ-100SWUW SUNK-100SWUW
loại M SUNJ-125SWUW SUNK-125SWUW
*Bánh xe đẩy bằng thép không gỉ
Xem trang về bánh xe đẩy thích hợp.