Bánh xe đẩy thích hợp

□ Lỗ bắt ốc dùng chung cho cả loại linh động và loại cố định
【Vòng bi】
□ CB(Vòng bi chịu lực)
□ JBB(Vòng bi xuyên tâm)
□ NBS(Vòng bi kim bằng thép không gỉ)

<Tiêu chuẩn> WCó gắn bánh cao su(CB)

Linh động Cố định
loại S WJ-100 WKK-100
loại M WJ-130 WKK-130
loại V WJ-200 -

<Tùy chọn> UW Có gắn bánh urethane (CB)

Linh động Cố định
loại S UWJ-100 UWKK-100
loại M UWJ-130 UWKK-130

<Tùy chọn> AI Có gắn bánh bơm hơi (JBB)

Linh động Cố định
loại M AIJN-6-2G AIKK-6-2G
*Chỉ đáp ứng cho My Luck (loại M) bằng thép.
Xem trang về bánh xe đẩy thích hợp.

<Tùy chọn> SPM Có gắn bánh xe lốp nửa đặc(JBB)

Linh động Cố định
loại M SPMJN-150 SPMKK-150
*Chỉ đáp ứng cho My Luck (loại M) bằng thép.
Xem trang về bánh xe đẩy thích hợp.

<Loại bằng nhôm>

SWThép không gỉ(NBS) Có gắn bánh cao su

Linh động Cố định
loại S SUNJ-100SW SUNK-100SW
loại M SUNJ-125SW SUNK-125SW