Bánh xe đẩy thích hợp

□ Xe Dolly bằng nhôm chỉ dùng bánh xe đẩy gắn bánh cao su. Chỉ đáp ứng Φ100.

<Tiêu chuẩn> Có gắn bánh cao su

Linh động
loại SD LSG-65R

<Tùy chọn> Bánh nylon付

Linh động
loại SD LSG-65N

<Thép không gỉ(Tiêu chuẩn)> Có gắn bánh cao su

Linh động
SD‐SUloại S SUS-E-65RH

<Thép không gỉ(Tùy chọn)> Bánh nylon

Linh động
SD‐SU loại S SUS-E-65N