Bánh xe đẩy thích hợp

【Vòng bi】
□ NBS(Vòng bi kim bằng thép không gỉ)

<SC> AT Bánh kép

Linh động
loại S AT-75B
loại M AT-75B

<SUS> SWThép không gỉ Có gắn bánh cao su(NBS)

Linh động
loại S SUNJ-SJ-100SW
loại M SUNJ-SJ-100SW