Có cả loại xe đẩy hàng như thế này

<Tùy chọn>

Có gắn bánh trước linh động và ống nước bằng nhựa

Xe đẩy tưới cây(TC-4703) / Tùy chọn

Xe dạng ghế làm vườn (Loại sàn thấp) TC-4501B-L

Xe dạng ghế làm vườn (Loại mini) TC-4502A