Loại 3 bánh / Có 3 loại tùy chọn để lựa chọn.

Có 3 tùy chọn tùy theo cách sử dụng.

① Có gắn phanh tay

Phanh tay được gắn để bảo vệ an toàn.
Có thể thao tác đơn giản chỉ với cần gạt ngay vị trí tay cầm.
Tay cầm bên trái / Phanh tay
Tay cầm bên phải / Nguồn điện, cần gạt thao tác tiến - lùi

② Có gắn kệ lưới

Có gắn kệ lưới bằng nhôm nhẹ và bền.
Không gian chất hàng được thiết kế 3 tầng với tải trọng lớn nên có thể vận chuyển được nhiều hàng hóa cùng một lúc, giúp nâng cao năng suất làm việc.

③ Có gắn kệ đựng cây giống

Có thể chất được nhiều cây giống và vận chuyển dễ dàng ở cả những mặt đường xấu nhờ vào lực của động cơ.
Thao tác đơn giản không cần nâng tay cầm nhờ thiết kế 3 bánh.