Tùy chọn

Xe đẩy cút kít dài bằng nhôm / Loại 2 tầng

※ Không kèm giỏ.。
※ Có cả loại 3 tầng.

Có gắn bánh hỗ trợ

Ví dụ sử dụng

Thùng chứa hàng bằng nhôm / TC-2002A

※ Không kèm giỏ.

Thang gấp bằng nhôm

㊧ Khi thu hoạch, mở chân xe ra để làm thành cái thang.br> ㊨ Khi vận chuyển, gấp thang lại để làm xe đẩy.