Bánh xe đẩy thích hợp

【Vòng bi】
□ CB(Vòng bi chịu lực)

<Tiêu chuẩn> W Có gắn bánh cao su(CB)

Linh động Cố định
loại V WJ-200 WK-200