Bánh xe đẩy thích hợp

□ Lỗ bắt ốc dùng chung cho cả loại linh động và loại cố định
【Vòng bi】
□ CB(Vòng bi chịu lực)
□ JBB(Vòng bi xuyên tâm)

<Tiêu chuẩn> WCó gắn bánh cao su(CB)

Linh động Cố định
loại V WJ-200 WK-200

<Tùy chọn> UW Có gắn bánh urethane (CB)

Linh động Cố định
loại V UWJ-200 UWK-200

<Tùy chọn> AI Có gắn bánh bơm hơi (JBB)

Linh động Cố định
loại V AIJ-2.00-4 AIK-2.00-4

<Tùy chọn> SPM Có gắn bánh xe lốp nửa đặc(JBB)

Linh động Cố định
loại V SPMJ-200 SPMK-200

<Tùy chọn> SA Bánh xe đẩy giảm xóc (CB) WCó gắn bánh cao su

Linh động Cố định
loại V SAJ-200W SAK-200W

<Tùy chọn> SA Bánh xe đẩy giảm xóc (CB) UW Có gắn bánh urethane

Linh động Cố định
loại V SAJ-200UW SAK-200UW

<Tùy chọn> VHDC Trụ đỡ(Ống trụ đơn)

Ống trụ đơn:Đường kính ngoài φ48.6mm / Chiều dài 965mm

*Chỉ có thể đáp ứng bánh xe đẩy có gắn bánh urethane.
Đối với loại tiêu chuẩn thì cả 4 bánh xe đẩy đều là loại linh động.
Có thể thay đổi thành bánh xe đẩy cố định.