Bánh xe đẩy thích hợp

【Vòng bi】
□ CB(Vòng bi chịu lực)
□ JBB(Vòng bi xuyên tâm)

<Tiêu chuẩn> W Có gắn bánh cao su(CB)

Linh động Cố định
loại S WJ-100 WK-100
loại M WJ-130 WK-130
loại V WJ-200 WK-200

<Tiêu chuẩn> PW Nhựa(JBB) Loại ít ồn

Linh động Cố định
loại S PWPJ-100 PWPK-100
loại M PWPJ-130 PWPK-130

<Tùy chọn> AI Có gắn bánh bơm hơi (JBB)

Linh động Cố định
loại M AIJ-6-2G AIK-6-2G
loại V AIJ-2.00-4 AIK-2.00-4

<Tùy chọn> SPM Có gắn bánh xe lốp nửa đặc(JBB)

Linh động Cố định
loại M SPMJN-150 SPMK-150
loại V SPMJ-200 SPMK-200

<Tùy chọn>

SA Bánh xe đẩy giảm xóc (CB) WCó gắn bánh cao su

Linh động Cố định
loại V SAJ-200W SAK-200W

<Tùy chọn>

SA Bánh xe đẩy giảm xóc (CB) UW Có gắn bánh urethane

Linh động Cố định
loại V SAJ-200UW SAK-200UW