Bánh xe đẩy nhẹ và êm I
Dùng cho tải trọng trung bình
JS Swivel castors
Bracket Wheel diameter Wheel Load capacity
[kg(N)]
Wheel
width
Hub
length
Total
height
Plate dimensions Bolt hole spacing Bolt hole diameter Axle bore diameter Offset Unit
weight[kg]
CAD data download
JS 100 W 130(1270) 35 43 144 90×90 68×68
-71×71
11 12 35 0.96 CAD
SST 130(1270) 0.94
UW 180(1760) 1.01
WUW 130(1270) 1.01
MC 180(1760) 0.96
130 W 180(1760) 42 53 177 112×112 75×75
-90×90
11 20 40 1.75 CAD
SST 180(1760) 1.72
UW 250(2450) 1.83
WUW 180(1760) 1.86
MC 250(2450) 1.73
150 W 200(1960) 45 56 198 112×112 75×75
-90×90
11 20 45 2.02 CAD
SST 200(1960) 2.06
UW 300(2940) 2.18
WUW 200(1960) 2.18
MC 300(2940) 2.13
200 W 250(2450) 45 56 250 140×140 100×100
-115×115
11.5 20 58 3.45 CAD
SST 250(2450) 3.43
UW 400(3920) 3.99
WUW 250(2450) 4.04
MC 400(3920) 3.88
*Color/Finish: Zinc plated