Bánh xe đẩy linh động dùng cho giàn giáo
SJ dạng kích vít / SC dạng cọc giáo
 SJ-with Screwjack  
Wheel Bracket Wheel diameter Load capacity
[kg(N)]
Wheel
width
Hub
length
Total
height
Axle bore diameter Jack
length
Screw
length
Adjustable
length
Jack
diamter
Lever
length
Offset Unit
weight[kg]
CAD data download
W SJ 100 100(980) 35 43 139 12 275 160 85 28 93 35 2.68 -
WW 80(780) 2.73
WUW 100(980) 2.66
W 130 180(1760) 42 53 186.6 20 350 200 120 35 93 45 5.02 CAD
WW 140(1370) 5.13
WUW 180(1760) 4.98
W 150 200(1960) 45 56 196.6 20 350 200 120 35 93 45 5.18 CAD
WW 160(1560) 5.34
WUW 200(1960) 5.17
W 200 250(2450) 45 56 247.3 20 350 200 120 35 93 58 6.89 CAD
WW 200(1960) 7.48
WUW 250(2450) 6.84
W 250 330(3230) 50 90 300 25 350 200 120 35 93 71 10.10 -
WW 260(2540) 10.31
WUW 330(3230) 9.97
SC with Stem
Wheel Bracket Wheel diameter Load capacity
[kg(N)]
Wheel
width
Hub
length
Total
height
Axle bore diameter Stem
length
Screw
length
Stem diameter Lever
length
bolt hole
diameter
Offset Unit
weight[kg]
CAD data download
W SC 100 100(980) 35 43 139 12 70 40 26.6 93 10 35 1.70 -
WW 80(780) 1.75
WUW 100(980) 1.68
W 130 180(1760) 42 53 186.6 20 100 64 35 93 11 45 3.40 CAD
WW 140(1370) 3.51
WUW 180(1760) 3.36
W 150 200(1960) 45 56 196.6 20 100 64 35 93 11 45 3.57 CAD
WW 160(1560) 3.73
WUW 200(1960) 3.56
W 200 250(2450) 45 56 247.3 20 107.5 80 35 93 13 58 5.14 CAD
WW 200(1960) 5.73
WUW 250(2450) 5.09
W 250 330(3230) 50 90 300 25 107.5 80 35 93 13 71 8.48 -
WW 260(2540) 8.70
WUW 330(3230) 8.36