Bánh xe đẩy bằng thép không gỉ dùng cho tải trọng nặng sàn thấp
SUHJ Swivel castors
Bracket Wheel diameter Wheel Load capacity
[kg(N)]
Wheel
width
Hub
length
Total
height
Plate dimensions Bolt hole
spacing
Bolt hole diameter Axle bore diameter Offset Unit
weight[kg]
CAD data download
SUHJ 50 YN 300(2940) 32.5 36 78 82×82 55×55-
65×65
9.5×16.5 8 18 0.6 CAD
MC 300(2940) 0.58
MCMO 300(2940) 0.58
65 YN 400(3920) 36 40 96.5 100×100 63×63‐
78×78
10.5×21 10 22 1.1 CAD
MC 400(3920) 1.07
MCMO 400(3920) 1.07
75 YN 500(4900) 39 43 108 100×100 63×63-
78×78
10.5×21 10 25 1.23 CAD
MC 500(4900) 1.19
MCMO 500(4900) 1.19
SUHK Fixed castor
Bracket Wheel diameter Wheel Load capacity
[kg(N)]
Wheel
width
Hub
length
Total
height
Plate dimensions Bolt hole
spacing
Bolt hole diameter Axle bore diameter   Unit
weight[kg]
CAD data download
SUHK 50 YN 300(2940) 32.5 36 78 85×58 55×28 9.5 8   0.35 CAD
MC 300(2940) 0.34
MCMO 300(2940) 0.34
65 YN 400(3920) 36 40 96.5 86×59 55×28 10.5 10   0.62 CAD
MC 400(3920) 0.59
MCMO 400(3920) 0.59
75 YN 500(4900) 39 43 108 95×72 63×40 10.5 10   0.8 CAD
MC 500(4900) 0.76
MCMO 500(4900) 0.76