Tháng 10/2006 Kệ đẩy phục vụ / SISIKU PC-S
Nhận giải thưởng Thiết kế đẹp năm 2006
 Tháng 9/2010 Bánh xe đẩy giảm xóc Loại lò xo xoắn
Nhận giải thưởng Thiết kế đẹp năm 2010
 Tháng 2/1012

Nhận giải thưởng vàng Thiết kế iF năm 2012