Tháng 9/1945 Murata Seisaku – nhà sáng lập cách đây hai đời – đã tự thành lập xưởng rèn tư nhân Murata tại Nagadohe, thành phố Kanazawa
Tháng 4/1963 Cải tổ và đổi tên công ty thành Murata Iron Works Co., Ltd., với số vốn điều lệ là 4,8 triệu yên, đặt trụ sở chính tại thị trấn Shinwa, thành phố Kanazawa
Tháng 2/1965 Bắt đầu sản xuất kinh doanh bánh xe đẩy và xe đẩy hàng
Tháng 6/1972 Tách bộ phận kinh doanh và thành lập công ty Murata Shoji Co., Ltd.
Tháng 4/1974 Bắt đầu sản xuất kinh doanh bánh xe đẩy dưới tên “Thương hiệu SISIKU”
Tháng 5/1979 Bắt đầu sản xuất kinh doanh bánh xe đẩy dùng cho giàn giáo di động “SJ/SC series”
Tháng 5/1987 Bắt đầu kinh doanh xe vận chuyển tự động “SANTA series”
Tháng 12/1987 Hoàn thành nhà máy Sisiku
Chuyển công ty Murata Shoji Co., Ltd. vào trong khuôn viên nhà máy này
Tháng 11/1988 Sát nhập công ty Murata Iron Works Co., Ltd. và công ty Murata Shoji Co., Ltd., thành lập nên Murata Co., Ltd.
Tháng 11/1992 Mở văn phòng Tokyo
Tháng 3/1996 Hợp tác kinh doanh với công ty sản xuất bánh xe đẩy của Đức – Blickle
Tháng 3/1999 Được cấp chứng nhận tiêu chuẩn xe đẩy hàng từ Hiệp hội thiết bị xe vận chuyển Nhật Bản
Tháng 3/2002 Nhận được chứng nhận ISO9001:2000 dành cho toàn bộ công ty
Tháng 7/2002 Đổi tên công ty thành SISIKU ADDKREIS CORPORATION
Tháng 5/2004 Trở thành tổng đại lý bán hàng tại Nhật Bản của công ty Blickle – Đức
Tháng 3/2005 Nhận được chứng nhận ISO14001:1996
Tháng 9/2005 Tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập công ty
Tháng 7/2010 Chuyển cơ sở sản xuất đến nhà máy Sakado
Tháng 4/2011 Đổi tên văn phòng Tokyo thành trụ sở kinh doanh Tokyo
Tháng 9/2012 Thành lập công ty Mizuno Kodo Co.,Ltd. chuyên kinh doanh trong ngành nuôi cá nước ngọt
Tháng 2/2016 Thành lập văn phòng đại diện tại Băng Cốc – Thái Lan